ENG

Veštačka inteligencija sve prisutnija: Zaposleni oblikuju budućnost rada

Work trend index ispitao je zaposlene i lidere iz različitih industrija širom sveta kako bi ponudio jedinstvene, pravovremene uvide – 31.000 ljudi iz 31 zemlje, bilioni produktivnih signala iz Microsoft 365 i istraživanje sa Fortune 500 korisnicima, a Work trend index za 2024. godinu pokazuje da 3 od 4 osobe već koriste AI na poslu.

Vreme Čitanja: 4 min

work-index-1409-fi

Izvor: Work trend index/MSFT WTI

 Evo šta tržište treba da zna:

 1. Korišćenje AI-a skoro se udvostručilo u poslednjih šest meseci
 2. Tri od četiri osobe koriste AI na poslu
 3. Zaposleni žele AI na poslu i neće čekati da kompanije ne ponude
 4. Oni koji se bore sa tempom i obimom posla uvode sopstvene AI alate: 78% korisnika AI-a donosi sopstvene AI alate; taj trend je još češći u malim i srednjim kompanijama (80%) i nije samo generacija Z, već uključuje predstavnike svih generacija
 5. LinkedIn beleži značajan porast profesionalaca koji dodaju AI veštine svojim profilima: povećanje od 142 puta
 6. U poslednjih 6 meseci, korišćenje LinkedIn Learning kurseva dizajniranih za razvoj AI veština poraslo je za 160% među netehničkim profesionalcima kao što su projektni menadžeri, arhitekte i administrativni asistenti koji žele da unaprede svoje veštine
 7. Korisnici kažu da im AI pomaže da uštede vreme (90%), fokusiraju se na najvažniji posao (85%), budu kreativniji (84%) i više uživaju u svom radu (83%)
 8. Korisnici koji najintenzivnije koriste Teams-a (top 5%) sumirali su 8 sati sastanaka koristeći Copilot u mesecu martu, što je ekvivalentno čitavom radnom danu
 9. Većina lidera kaže da ne bi zaposlili nekoga bez AI veština
 10. Za AI zaposlene, veštačka inteligencija podiže lestvicu i otvara mogućnosti napredovanja u karijeri

Veštačka inteligencija menja sve industrije

Veštačka inteligencija već menja sve industrije i transformiše ekonomiju. Nedavno objavljeno istraživanje PWC-a pokazalo je da će skoro polovina očekivanih ekonomskih benefita do 2030. godine proizaći iz poboljšanja proizvoda i podsticanja interesovanja potrošača. AI bi mogao doprineti do 11,5% BDP-a Južne Evrope, uključujući i našu regiju, što je ekvivalentno dodatnih 700 milijardi dolara. Work Trend Index pokazuje kako, samo godinu dana kasnije, AI utiče na način na koji ljudi rade, vode zaposlene i zapošljavaju širom sveta. Microsoft je takođe najavio nove mogućnosti u Copilotu za Microsoft 365, a LinkedIn je omogućio besplatno korišćenje više od 50 kurseva za učenje za LinkedIn Premium pretplatnike dizajniranih da osnaže profesionalce na svim nivoima da unaprede svoje AI veštine*.

Detaljni pregled izveštaja

Izveštaj ističe tri uvida koje svaki lider i profesionalac treba da zna o uticaju AI-a na rad i tržište rada u narednoj godini:

• Zaposleni žele AI na poslu — i neće čekati da kompanije ponude: 75% IT stručnjaka sada koristi AI na poslu. Zaposleni, mnogi od kojih se mnogi bore sa tempom i obimom posla, kažu da AI štedi vreme, podstiče kreativnost i omogućava im da se fokusiraju na najvažniji posao. Ali iako 79% lidera slaže da je usvajanje AI-a ključno za ostanak konkurentnim, 60% kaže da njihovoj kompaniji nedostaje vizija i plan za implementaciju. Tako da zaposleni preuzimaju stvari u svoje ruke. 78% korisnika AI-a donosi sopstvene alate na posao, propuštajući prednosti koje dolaze od strateške upotrebe AI-a na skali i stavljajući podatke kompanije u rizik.

• Za zaposlene, AI podiže lestvicu i otvara mogućnost napredovanja u karijeri: Iako mnogima prvo padaju na pamet veštačka inteligencija i gubitak poslova, podaci nude drugačiji pogled — sa nedostatkom kvalifikovanog kadra sa odgovarajućim veštinama, postoje značajne mogućnosti za one koji nauče da koriste AI. Većina lidera (55%) je zabrinuta zbog nedostatka talenata za popunjavanje pozicija ove godine, pri čemu lideri u sajber bezbednosti, inženjeringu i kreativnom dizajnu osećaju najveći pritisak. Profesionalci traže nove poslove. 46% širom sveta razmatra napuštanje posla u narednoj godini — što je najviši rezultat od 2021. godine. Iako dve trećine lidera (66%) ne bi zaposlilo nekoga bez AI veština, samo 39% korisnika je dobilo AI obuku od svoje kompanije i samo 25% kompanija očekuje da će je ponuditi ove godine. Tako da se profesionalci usavršavaju sami. Od kraja prošle godine, videli smo povećanje od 142 puta u broju LinkedIn članova koji dodaju AI veštine poput Copilot-a i ChatGPT-a svojim profilima i povećanje od 160% u netehničkim profesionalcima koji koriste LinkedIn Learning kurseve da razviju svoje AI veštine.

• Porast broja naprednih AI korisnika — i šta oni otkrivaju o budućnosti: Četiri tipa AI korisnika su se pojavila u istraživanju — od skeptika koji retko koriste AI do moćnih korisnika koji ga intenzivno koriste. U poređenju sa skepticima, AI moćni korisnici su preorijentisali svoje radne dane na fundamentalne načine, preispitujući poslovne procese i štedeći preko 30 minuta dnevno. Preko 90% moćnih korisnika kaže da AI čini njihov preopterećeni radni teret podnošljivijim i njihov rad prijatnijim, ali to ne rade sami. Ovi korisnici imaju 61% veću verovatnoću da su čuli od svog CEO-a o važnosti korišćenja generativnog AI-a na poslu, 53% veću verovatnoću da dobiju podsticaj od liderstva da razmotre kako AI može transformisati njihovu funkciju, i 35% veću verovatnoću da dobiju prilagođenu AI obuku za svoju specifičnu ulogu ili funkciju.

Microsoft takođe najavljuje inovacije za Copilot za Microsoft 365 kako bi pomogao ljudima da započnu sa korišćenjem veštačke inteligencije. Nova funkcija automatskog dovršavanje (auto-complite) dolazi u Prompt box. Copilot će sada pomoći ljudima koji su započeli promt prompta tako što će ponuditi da ga završi, sugerišući detaljniji prompt na osnovu onoga što se kuca, kako bi se dobio snažniji rezultat. Kada ljudi znaju šta žele, ali nemaju prave reči, nova funkcija prepisivanja u Copilotu će pretvoriti osnovni prompt u bogat prompt jednim klikom. Catch Up je novi chat interfejs koji prikazuje lične uvide zasnovane na nedavnim aktivnostima i pruža odgovarajuće preporuke. Na primer, Copilot će označiti predstojeći sastanak i pružiti relevantne informacije kako bi pomogao učesnicima da se pripreme. I nove mogućnosti u Copilot Lab-u će omogućiti ljudima da kreiraju, objavljuju i upravljaju promptovima prilagođenim njima, njihovom specifičnom timu, ulozi i funkciji. Ove funkcije će biti dostupne u narednim mesecima.

LinkedIn takođe pruža AI alate kako bi omogućio korisnicima da ostanu ispred u svojoj karijeri.

 • Za unapređenje veština. LinkedIn Learning nudi više od 22.000 kurseva, uključujući više od 600 AI kurseva, za izgradnju veština u generativnom veštakom inteligencijom, osnaživanje timova da prave poslovne investicije vođene AI-om ili jednostavno za korisnike da održavaju svoje veštine na visokom novou. Ovo uključuje preko 50 novih AI kurseva za učenje kako bi osnažili profesionalce na svim nivoima veština. Novi kursevi su besplatni i dostupni svima za korišćenje do 8. jula.

• Za napredovanje u karijeri. Za LinkedIn Premium pretplatnike, AI generisane personalizovane informacije na LinkedIn feedu o postovima, člancima ili videozapisima (od članka do komentara) mogu takođe svakodnevno pomoći ljudima u njihovoj karijeri sa personalizovanim, relevantnim uvidima i prilikama, uključujući ideje i akcije koje možete preduzeti.

• Za traženje posla. Sa novim AI alatima, korisnici sada mogu proceniti pogodnost za određenu ulogu za nekoliko sekundi na osnovu svog iskustva i veština, dobiti savete kako da se istaknu, a pretplatnici će takođe videti sugestije, na primer, predloge za veštine koje treba razvijati, profesionalce u svojoj mreži sa kojima mogu stupiti u kontakt i još mnogo toga. Do sada, više od 90% pretplatnika koji imaju pristup reklo je da im je to bilo od pomoći u traženju posla.

IZBOR UREDNIKA

Prijavi se na novosti.