Valentina Taseva: Semos Edukacija je bila jedan od prvih centara koji je globalno započeo sa sertifikovanim obukama za AI

Sa velikim zamahom veštačke inteligencije i digitalne revolucije u svim sferama tržišta rada, tradicionalni obrazovni sistemi se bore da ostanu u korak sa potražnjom za novim veštinama i znanjima. Ovo pokreće pitanja o tome kako neformalno obrazovanje može da nam pomogne da se prilagodimo ovim promenama i dovede nas do obrazovnih rešenja koja su nam potrebna. Predstavljamo vam intervju sa Valentinom Tasevom, generalnim direktorom Semos Edukacije.

Vreme Čitanja: 4 min

valentina-taseva-1304-fi

Izvor: Semos Edukacija

Kako se Semos Edukacija prilagođava novim trendovima edukacije?

Semos Edukacija je bila jedna od prvih kompanija na globalnom nivou koja je započela obuke za AI. Tada su obuke za AI bile fokusirane na programiranje u AI, odnosno kako se stvara veštačka inteligencija. Veštačka inteligencija je prisutna na svakom mogućem nivou. Obuke, odnosno akademije Semos Edukacije, nude sertifikaciju u oblasti veštačke inteligencije, a sertifikat znači prepoznatljivost na tržištu rada, internacionalno, regionalno i lokalno.

Veštačka inteligencija će definitivno promeniti način učenja i uticaće na sve nas. Deo ljudi će verovatno otkriti da više ne moraju da uče određene teme toliko opširno kao ranije. Iako veštačka inteligencija može smanjiti potrebu za određenim vrstama učenja, ona će takođe stvoriti nove mogućnosti za rad i zahtevaće sticanje novih znanja.

Kako će veštačka inteligencija uticati na intelektualni razvoj ljudi, ako sve što nam treba ili što zamislimo može da se reši za nekoliko pitanja?

Mislim da ekspanzija veštačke inteligencije neće biti tako brza. Ne mislim da će uticati na intelektualni razvoj, već da će jednostavno promeniti naš stil života, dovesti do razvoja novih veština, različitih načina razmišljanja i promenjenog ponašanja.

Šta će ovo značiti za tržište rada?

Tržište rada će morati da pretrpi promene u narednim godinama. Još neko vreme ćemo morati da pratimo one konvencionalne profesije koje su već dobro etablirane i tražene. U Makedoniji, ograničen broj kompanija trenutno koristi ili razvija tehnologije za veštačku inteligenciju. Ona će prvenstveno biti integrisana u industrije gde je vizuelno vidljiva, posebno u kreativnim industrijama. Tehnologije kao što su Chat GPT i Copilot postaju svakodnevica. Iako tržište rada može ostati relativno nepromenjeno neko vreme, postepeno će preći na usvajanje novih tehnologija kao što je veštačka inteligencija u različitim profesijama jer ovi alati postaju sve prisutniji i šire prihvaćeni. Tržište rada će se prilagođavati prema benefitima, ceni koštanja i potrebama na lokalnom i internacionalnom nivou.

Kako se edukativni centri snalaze u ovom sistemu, odnosno koliko brzo i koliko lako mogu da se prilagode na nove potrebe?

Ne bih rekla da možemo zameniti konvencionalno obrazovanje, odnosno fakultet. Ja sam i uvek ću ostati pobornik formalnog obrazovanja. Ono je sveobuhvatnije, temeljnije, daje teoretska i praktična znanja, kao i pristup znanju iz različitih perspektiva. Formalno obrazovanje oblikuje nečije razmišljanje i zasniva se na znanju, a ne samo na veštinama.

S druge strane, akademije, odnosno neformalno obrazovanje, mogu da obezbede dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Kada je reč o dokvalifikaciji, određeni profesionalac ima znanje iz odgovarajuće industrije, ono što mi radimo je dodatno obrazovanje za novu veštinu, za novi softverski alat koji izlazi na tržište, obezbeđujući slušatelju unapređenje u karijeri, brže završavanje zadataka, povećanu efikasnost i efektivnost u radu, bolje rezultate za njegovu kompaniju koja ga je poslala kod nas na trening, ili je sam došao sa željom da bude konkurentniji na tržištu.

Što se tiče prekvalifikacije, Semos Edukacija i drugi edukativni centri su tu da pokriju vremenski jaz. Ne svako je zainteresovan da provede 3-4 godine na fakultetu. Ovde za 6 do 9 meseci slušalac može da stekne znanja i veštine iz jedne profesije, iz jedne oblasti, ne iz jednog segmenta i baš u tome da postane specijalista.

Izvor: Semos Edukacija

Da li će sve ove instant akademije odvući fokus mladih sa konvencionalnog obrazovanja?

Iskreno se nadam da neće. Mislim da je formalno obrazovanje potrebno i neophodno. Akademija može da obezbedi dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, da bude dodata vrednost. Dodatno, može da posluži kao zamena za određene oblasti gde nema dostupnih specifičnih akademskih programa, kao što su digitalni marketing ili veštačka inteligencija i slično.

Koje strategije ili pristupe mogu primeniti neformalne obrazovne institucije da bi se brzo prilagodile najnovijim trendovima i tehnologijama?

Semos Edukacija je ponosni partner sa globalnim liderima u IT industriji kao što su Microsoft, Cisco, AWS, Oracle i drugi. Mi smo jedini trening centar koji dobija zvanične obuke od ovih partnera, za koje plaćamo članarinu. Naši treneri moraju da prođu niz treninga od samih vendora i da polože rigorozne ispite pre nego što mogu da predaju bilo koju tehnologiju, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo. Sa partnerstvom sa najvećim imenima, mi dobijamo strategije i pristupe koje možemo primeniti i na taj način obezbeđujemo najnoviji kurikulum, najnovije studentske materijale, sadržaj, laboratorijske vežbe i pripremljene trenere.

Drugo, s obzirom na to da smo članica asocijacije trening centara Leading Learning Partners Association koja broji 33 članice u 57 zemalja, imamo pristup širokom spektru pogodnosti, do raznih dodatnih asocijacija, do najnovijih tehnologija, do drugih trening centara i partnerstava sa renomiranim organizacijama širom sveta. Ovo partnerstvo garantuje da ćemo ostati u toku sa najnovijim trendovima i tehnologijama u industriji.

Sa porastom instant akademija koje nude intenzivne programe obuke, kako zamišljate svoju poziciju na tržištu u budućnosti?

Postojimo 29 godina i stalno rastemo uprkos svim izazovima sa kojima smo se suočili, od tranzicije, do rata, do podela, do pandemija. Ostali smo istrajni i svake godine rasli. Ono što nas izdvaja od drugih je činjenica da uvek pratimo vendore, ono što je svetski trend, to donosimo na naše tržište i u naše obrazovne programe. Semos Edukacija stalno se usklađuje sa vodećim vendorima kao što je Microsoft, prenoseći njihove materijale do makedonskih građana i povećavajući njihovu prepoznatljivost i na lokalnom i na globalnom nivou. Naš primarni cilj je da ponudimo međunarodno priznate sertifikate, obezbeđujući uspeh naših slušalaca.

Iz vaše perspektive, koje su promene ili adaptacije neophodne i u obrazovnom i u korporativnom sektoru da bi se optimizovala integracija neformalnog obrazovanja u razvoj radne snage?

Kod nas problem leži dublje. Imamo ministra koji nema obavezu da izda svedočanstva na kraju godine, koji nema obavezu da da knjige. Na ovaj način se uništavaju čitave generacije, ono što nam se dogodilo u obrazovanju je sramotna situacija. Treba da podignemo standard, da promenimo očekivanja o tome šta znači obrazovan čovek. Nije samo važno da znaš da rešiš jednačinu sa dve nepoznate ili da znaš da napišeš tekst. Treba da znaš da napišeš tekst gramatički pravilno, pravopisno u skladu sa standardima srpskog jezika. Ako mene pitate, treba nivo obrazovanja da se podigne. Mislim da je neformalno obrazovanje u Makedoniji dosta napredno i može da popuni mnoge praznine koje je ostavilo formalno obrazovanje, ali se ipak stvara nered, svako može da predaje šta hoće i da uči decu i studente isto.

Prijavi se na novosti.