ENG

Nova era pripravnosti za pandemiju: AI sistem predviđa i ublažava buduće pandemije

Nedavna pandemija COVID-19 ozbiljno je uticala na naš svet. Njen ozbiljni globalni uticaj istakao je urgentnu potrebu da ojačamo odbranu od budućih epidemija. Hrabri napori naučnika i zdravstvenih radnika širom sveta zaista su ublažili potencijalnu razornost. Ipak, zamislite svet u kome posedujemo mogućnost da predvidimo i preventivno sprečimo pojavu opasnih varijanti virusa pre nego što eskaliraju u globalnu krizu.

Tim istraživača iz prestižnih institucija došao je do revolucionarnog rešenja koje bi moglo da promeni budućnost zdravstva.

Vreme Čitanja: 2 min

new ai system

Ilustracija: Lenka T.

Naučnici iz Scripps Research-a i Univerziteta Northwestern ambiciozno su osmislili inovativni sistem veštačke inteligencije. Ovo revolucionarno AI čudo, prikladno nazvano Sistem za otkrivanje anomalija ranog upozorenja (Early Warning Anomaly Detection – EWAD), spremno je da najavi novu eru pripravnosti za pandemije. 

Šta je EWAD? 

U svojoj srži, EWAD sistem koristi ogromnu moć mašinskog učenja da pažljivo analizira ključne varijable. To uključuje složene genetske sekvence varijanti virusa, njihovu učestalost pojavljivanja i prateće stope mortaliteta. Prolaskom kroz ove višedimenzionalne skupove podataka, EWAD identifikuje pretnje koje bi mogle nastati i nudi neprocenjivo rano upozorenje koje bi potencijalno mogao da poštedi bezbroj života. 

Snaga EWAD-a je rigorozno demonstrirana kroz empirijsku validaciju koristeći autentične podatke prikupljene tokom pandemije COVID-19. Rezultati su bili ništa drugo do izuzetni. Sistem veštačke inteligencije pokazao je izuzetnu sposobnost da precizno prognozira evoluciju varijanti zabrinutosti (Variants of Concern – VOC) dok su prolazile kroz genetsku metamorfozu.  

Pored toga, EWAD je pokazao izvanrednu sposobnost tačnog predviđanja potencijalnog uticaja različitih intervencija javnog zdravlja, u rasponu od kampanja vakcinacije do široko rasprostranjenog nošenja maski, na evolucionu putanju virusa. 

Studija, objavljena u cenjenom časopisu Cell Patterns, tvrdi da EWAD poseduje potencijal da uvede promenu paradigme u našem pristupu predstojećim epidemijama virusa. Preventivnim otkrivanjem i karakterizacijom potencijalnih pretnji pre nego što ih Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zvanično odredi, ovaj AI stražar bi mogao da omogući brze i ciljane odgovore na pandemije u nastajanju, potencijalno ublažavajući njihov katastrofalan uticaj. 

William Balch, naučnik iz oblasti mikrobiologije i jedan od vodećih autora studije, sažeto opisuje moć sistema. Naveo je da “smo mogli da vidimo kako se ključne varijante gena pojavljuju i postaju sve učestalije, pošto se stopa smrtnosti takođe menjala, a sve ovo se dešavalo nedeljama pre nego što je SZO zvanično odredila VOC koji sadrže ove varijante.” 

Kako funkcioniše EWAD?

U sedištu veština EWAD-a znanja leži složen matematički okvir poznat kao prostorna kovarijansa zasnovana na Gausovom procesu. Ova sofisticirana metodologija omogućava AI sistemu da ekstrapolira i predvidi nove podatke na osnovu uspostavljenih odnosa unutar postojećeg skupa podataka. Otkrivajući skrivene obrasce i evoluciona pravila svojstvena virusnoj dinamici, EWAD transformiše naizgled nepremostivu poplavu podataka u stratešku tačku. 

Izvan svoje uloge proroka pandemije, EWAD takođe baca svetlo na duboko otkriće koje su istakli istraživači: značaj „varijante tamne materije“. Balch ojašnjava da je „jedna od velikih lekcija ovog rada je da je važno uzeti u obzir ne samo nekoliko istaknutih varijanti, već i desetine hiljada drugih neoznačenih varijanti, koje nazivamo ‘varijantnom tamnom materijom’.” 

Kako se horizont mogućnosti otvara, istraživači predviđaju raznovrstan niz aplikacija koje potiču iz tehnološke osnove EWAD-a. Ben Calverley, istaknuti matematičar i drugi vodeći autor studije, potvrđuje da „ovaj sistem i njegove tehničke metode imaju mnogo mogućih budućih primena“. 

U biti, studija objavljena u časopisu Cell Patterns služi kao oda ljudskoj genijalnosti i njenoj nepopustljivoj odlučnosti da ukroti najstrašnije protivnike prirode. U stalno promenljivom pejzažu obeleženom virusnom evolucijom, pojava EWAD-a ponovo podstiče nadu u budućnost u kojoj čovečanstvo može proaktivno da se zaštiti od burnih talasa pandemija. 

"Pokušao si. Propao. Nema veze. Pokušaj opet. Propadni bolje."

IZBOR UREDNIKA

Prijavi se na novosti.