Evolucija veštačke inteligencije u poslovnom svetu Srbije

Veštačka inteligencija (AI) u Srbiji doživljava značajnu evoluciju, vođena državnim inicijativama. Vlada Srbije je 2018. godine osnovala Fond za nauku, a 2019. usvojena je Strategija razvoja veštačke inteligencije za period 2020-2025. U Novom Sadu je najavljen prvi Institut za veštačku inteligenciju, s ciljem kreiranja budućih kadrova i privlačenja investicija u AI.

Vreme Čitanja: 2 min

evolucija-ai-944-fi

Ilustracija: DALL-E3

Primene veštačke Inteligencije u različitim industrijama

U Srbiji, AI se koristi za automatizaciju repetitivnih zadataka, što omogućava kompanijama da oslobode vreme zaposlenih za kompleksnije i kreativnije zadatke. Primeri uključuju:

  • Finansijski sektor: AI se koristi za automatizaciju zadataka kao što su unos podataka, detekcija prevara i procena rizika.
  • Korisnička podrška: Chatbotovi zasnovani na AI pružaju brze i tačne odgovore na upite korisnika.
  • Zdravstveni sektor: AI algoritmi analiziraju medicinske podatke za identifikaciju obrazaca i predviđanje potencijalnih zdravstvenih problema.
  • Proizvodni sektor: AI roboti automatizuju zadatke kao što su montaža, kontrola kvaliteta i pakovanje.

AI se koristi i u drugim industrijama, uključujući poljoprivredu i transport, gde kompanije koriste AI kao alat za poboljšanje operacija i održavanje konkurentske prednosti.

Veštačka inteligencija u Srbiji najviše napreduje u industriji i poljoprivredi. U poljoprivredi se koristi za inteligentnu obradu podataka i predviđanje prinosa, dok u industriji, posebno u robotici, služi za automatizaciju procesa. AI se takođe koristi u marketingu, na primer u predviđanju ponašanja kupaca i generisanju personalizovanih reklama. Poseban segment predstavlja obrada prirodnog jezika (NLP), gde se razvijaju alati za prepoznavanje sentimenta u tekstovima.

Srbija u globalnom kontekstu AI

Prema Indeksu spremnosti za veštačku inteligenciju Oxford Insights, Srbija je 2020. godine bila na 46. mestu od 172 rangirane države. Ovo ukazuje na potrebu za daljim unapređenjem u oblastima upravljanja, infrastrukture, veština i obrazovanja.

AI se ne vidi kao zamena za ljudsku inteligenciju, već kao podrška. Na primer, u CRM sistemima, AI transformiše normalne sisteme u samostalno ažurirajuće i auto-korigujuće sisteme. AI takođe olakšava proces donošenja odluka analizirajući i sintetizujući podatke brže nego ljudski mozak.

U budućnosti, očekuje se da će AI postati još sposobniji u obavljanju “zdravorazumskih” zadataka, čineći robote izuzetno korisnim u svakodnevnom životu.

Izazovi i potencijalna rešenja

Strategija Srbije naglašava potrebu za ulaganjem u veštine radne snage i opšte populacije, s obzirom na to da je više od polovine stanovništva starijeg od 15 godina kompjuterski nepismeno. Nadalje, premijerka Ana Brnabić je naglasila važnost razvoja i testiranja AI rešenja kao nacionalnog prioriteta.

Iako AI donosi značajne prednosti, suočava se sa izazovima poput nedostatka stručnih AI profesionalaca. Da bi se ovo prevazišlo, srpski univerziteti nude kurseve vezane za AI, a vlada investira u obrazovne programe.

Projekti i saradnje

Srbija sarađuje s Kinom na razvoju ‘pametnih gradova’ u okviru inicijative “Pojas i put”, fokusirajući se na pametne tehnologije za svakodnevne potrebe građana. Takođe, postoji Memorandum o saradnji s Kinom u razvoju nacionalne platforme za AI. Evropska unija takođe pruža finansijsku podršku kroz Fond za inovacionu delatnost, usmeren na jačanje veza između istraživačkog i privatnog sektora.

Kako AI oblikuje budućnost poslovanja u Srbiji

AI nastavlja da transformiše poslovne operacije u Srbiji i šire, nudeći automatizaciju, poboljšanu korisničku podršku i efikasnije proizvodne procese. Iako postoje izazovi, saradnja vlade, univerziteta i kompanija omogućava prevazilaženje ovih prepreka. Sa kontinuiranim razvojem AI, srpske kompanije će i dalje koristiti AI kao alat za unapređenje operacija i održavanje konkurentske prednosti.

Prijavi se na novosti.