Novi pristup razvoju softvera: Top 7 trendova koji će dominirati industrijom u 2024.

Kako se približavamo 2024. godini, industrija razvoja softvera prolazi kroz brzu transformaciju. Nove tehnologije i metodologije preoblikuju način na koji se softver dizajnira, razvija i implementira. Ovaj članak istražuje sedam najvažnijih trendova za koje se očekuje da će dominirati pejzažem razvoja softvera u 2024. godini.

Vreme Čitanja: 3 min

top7-industry-trends-943-fi

Ilustracija: DALL-E3

1.     AI-Driven Development (Razvoj vođen veštačkom inteligencijom)

Veštačka inteligencija (AI) je premašila svoju ulogu samo kao alat za automatizaciju i sada je fundamentalni deo procesa kodiranja. Integracija AI u razvoj softvera predstavlja značajan pomak u načinu na koji programeri pristupaju rešavanju problema i kreiranju koda. Alati za razvoj vođeni AI revolucionarišu industriju na nekoliko ključnih načina:

AI algoritmi se koriste za analizu ogromnih količina podataka kako bi se predvideli trendovi i ponašanja korisnika. Ova prediktivna analiza je neprocenjiva za programere, omogućavajući im da dizajniraju i prilagode softver koji preciznije anticipira i zadovoljava potrebe korisnika.

AI takođe transformiše stvarno pisanje koda. Kroz modele mašinskog učenja, AI može generisati delove koda pa čak i cele module, znatno ubrzavajući proces razvoja. To je posebno korisno za repetitivne i standardizovane zadatke kodiranja, omogućavajući programerima da se fokusiraju na kompleksnije i kreativnije aspekte razvoja softvera.

Alati vođeni AI poboljšavaju efikasnost i efektivnost testiranja. Oni automatski mogu detektovati i dijagnostikovati softverske greške i ranjivosti, smanjujući vreme i resurse potrošene na ručno testiranje. To ne samo da ubrzava razvojni ciklus, već i poboljšava ukupan kvalitet i pouzdanost softvera.

AI sistemi mogu učiti iz ponašanja i preferencija individualnih programera, nudeći personalizovane sugestije i optimizacije. Ova specifična pomoć može pomoći u poboljšanju stilova kodiranja, predlaganju efikasnijih algoritama ili čak identifikovanju potencijalnih poboljšanja u kodu.

Automatizacijom rutinskih zadataka i pružanjem inteligentnih uvida, AI značajno smanjuje obim ljudskih grešaka u razvoju softvera. To dovodi do softvera višeg kvaliteta i robustnijih softverskih rešenja.

Alati za razvoj vođeni AI kontinuirano uče iz novih podataka, povratnih informacija korisnika i obrazaca kodiranja. Ovaj stalni proces učenja osigurava da se alati razvijaju i prilagođavaju, nudeći sve sofisticiraniju podršku programerima.

Ukratko, razvoj vođen AI nije samo o automatizaciji procesa razvoja softvera; to je o njegovom poboljšanju i obogaćivanju. Kako ovi alati vođeni AI postaju napredniji i šire prihvaćeni, igraće ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti razvoja softvera, vodeći ka bržem, efikasnijem i kvalitetnijem stvaranju softvera.

2.     Povećana upotreba Low-Code i No-Code platformi

Porast upotrebe low-code i no-code platformi predstavlja definirajući trend u industriji razvoja softvera. Kako se krećemo prema 2024. godini, ove platforme ne samo da pojednostavljuju proces razvoja, već i revolucionarišu ko može razvijati softver.

Low-code i no-code platforme ruše barijere u razvoju softvera. Omogućavajući pojedincima bez opsežnog programerskog znanja da kreiraju aplikacije, ove platforme demokratizuju sposobnost inovacije i rešavanja problema kroz tehnologiju.

U 2024. godini, low-code i no-code platforme će evoluirati nudeći sofisticiranije funkcije. To će uključivati napredne opcije prilagođavanja, omogućavajući korisnicima da kreiraju kompleksnije i prilagođenije aplikacije koje mogu zadovoljiti specifične poslovne potrebe ili zahteve industrije.

Sa rastućom potražnjom za digitalnim rešenjima i nedostatkom kvalifikovanih programera, low-code i no-code platforme popunjavaju kritičan jaz. Omogućavaju preduzećima da brzo razvijaju aplikacije s ograničenim resursima, smanjujući zavisnost od specijalizovanih IT veština.

Dok organizacije teže digitalnoj transformaciji, low-code i no-code platforme postaju neophodni alati. Omogućavaju preduzećima da brzo prototipiraju, iteriraju i implementiraju aplikacije, znatno ubrzavajući proces digitalne transformacije.

Ove platforme stvaraju novu klasu programera poznatih kao ‘građanski programeri’. To su pojedinci u poslovnim ulogama koji sada mogu graditi aplikacije za rešavanje svojih trenutnih izazova, vodeći ka agilnijem i odzivnijem poslovnom okruženju.

Low-code i no-code platforme sve više se integrišu s drugim alatima i sistemima, omogućavajući besprekorne radne tokove i razmenu podataka. Ova sposobnost integracije je ključna za stvaranje sveobuhvatnih i efikasnih digitalnih ekosistema unutar organizacija.

Prvobitno popularne u sektorima kao što su marketing i poslovne operacije, ove platforme sada vide povećanu upotrebu u više industrija, uključujući zdravstvo, obrazovanje i državne usluge. Ovo širenje je posledica njihove jednostavnosti korišćenja i rastuće potrebe za prilagođenim digitalnim rešenjima u svim sektorima.

Povećana sofisticiranost i upotreba low-code i no-code platformi nisu samo trendovi, već postaju temelji modernog razvoja softvera. Do 2024. godine, očekuje se da će značajno promeniti pejzaž stvaranja softvera, čineći ga pristupačnijim, fleksibilnijim i usklađenijim sa brzim zahtevima različitih industrija.

3.     Uspon kvantnih računara

Kvantni računari, sa svojom sposobnošću da izvode složene proračune neviđenom brzinom, postavlja se da revolucionariju razvoj softvera. Omogućiće programerima da rešavaju složene probleme, posebno u oblastima kao što su kriptografija, nauka o materijalima i farmacija.

4.     Širenje Edge računara

Edge računari, koji približavaju računanje izvoru podataka, dobijaju na zamahu. Smanjuje kašnjenje i upotrebu propusnog opsega, čineći ih neophodnim za IoT aplikacije i obradu podataka u realnom vremenu. U 2024. godini, videćemo povećanu integraciju edge računarstva u softverska rešenja.

5.     Integracija DevSecOps

DevSecOps, integracija sigurnosnih praksi u DevOps proces, postaće standard. Sa sve većim kibernetskim pretnjama, uključivanje sigurnosti od samog početka životnog ciklusa razvoja softvera biće neophodno za obezbeđivanje integriteta podataka i usklađenosti.

6.     Rast u primeni Blockchain tehnologije

Blockchain tehnologija će se proširiti izvan kriptovaluta, sa povećanim usvajanjem u sektorima poput finansija, lanca snabdevanja i zdravstva. Njena sposobnost da obezbedi sigurne, transparentne i decentralizovane transakcije će pokretati inovativna softverska rešenja u različitim domenima.

7.     Održivost u dizajnu softvera

Održivost će postati ključni faktor u razvoju softvera. Programeri će se fokusirati na kreiranje energetski efikasnih aplikacija, minimiziranje ugljeničnog otiska i promovisanje etičkih praksi u korišćenju AI i podataka.

Napredna 2024. godina

Industrija razvoja softvera u 2024. godini biće obeležena mešavinom naprednih tehnologija i novih metodologija. Ovi trendovi odražavaju prelazak ka efikasnijim, sigurnijim i inkluzivnijim praksama razvoja softvera, udovoljavajući evoluirajućem digitalnom pejzažu i zahtevima korisnika. Dok prihvatamo ove promene, industrija je spremna za revolucionarne inovacije i poboljšane sposobnosti.

Prijavi se na novosti.