Prvi čovek u ljudskom testiranju Neuralinka kontroliše računarski miš pomoću implantata u mozgu, kaže Elon Musk

U najnovijem proboju na polju neurotehnologije, Elon Musk je objavio da je prvi subjekt u ljudskom testiranju kompanije Neuralink uspešno kontrolisao računarski miš pomoću implantata u mozgu. Ovaj događaj predstavlja značajan korak napred u razvoju interfejsa mozak-računar, otvarajući nove mogućnosti za budućnost medicine, tehnologije i svakodnevnog života.

Vreme Čitanja: 2 min

neuralink-chip-1022-fi

Ilustracija: DALL-E3

Revolucionarni korak u neurotehnologiji

Neuralink, kompanija koju je osnovao Elon Musk, fokusira se na razvoj sofisticiranih neurotehnoloških uređaja koji omogućavaju komunikaciju između ljudskog mozga i računara. Cilj ovih napora je da se omogući ljudima sa paralizom i drugim motoričkim poremećajima da kontrolišu digitalne uređaje svojim mislima, kao i da se unapredi razumevanje ljudskog mozga.

Prvi uspešan eksperiment

U eksperimentu koji predstavlja pravu prekretnicu, subjekt testiranja je uspeo da manipuliše kursorom na računarskom ekranu koristeći samo svoje misli, zahvaljujući Neuralinkovom implantatu. Ovaj implantat, koji je hirurški umetnut u mozak, registruje neuronsku aktivnost i prenosi signale na računar, omogućavajući korisniku da kontroliše digitalne uređaje bez fizičke interakcije.

Ovaj uspeh otvara vrata brojnim aplikacijama, od pomoći osobama sa invaliditetom do unapređenja sposobnosti zdravih pojedinaca. Potencijal za primenu ove tehnologije je ogroman, uključujući kontrolu asistivnih uređaja, unapređenje neuroznanstvenih istraživanja, pa čak i mogućnost za nove načine interakcije sa digitalnim svetom.

Iako su mogućnosti koje Neuralink nudi izuzetno uzbudljive, postavljaju se i važna etička pitanja. Pitanja privatnosti, sigurnosti i dugoročnih efekata implantata na ljudski mozak su među ključnim temama koje će morati biti adresirane kako tehnologija napreduje.

Neuralink nije jedini

Druge kompanije koje se bave sličnim istraživanjima su već naprednije u procesu istraživanja – na primer, jedna firma po imenu Synchron već od 2021. godine vrši upis i implantaciju učesnika u svoje studije.

Synchron je ranije ove godine saopštio da su rani ljudski testeri njihovog uređaja za implantaciju u mozgu, svi prethodno pogođeni “teškom paralizom”, uspeli da koriste uređaj za kontrolu ličnog računara za “uobičajene digitalne aktivnosti” poput slanja tekstualnih poruka, emailova i online kupovine.

Neuralink je bio pod lupom nakon što je majmun umro 2022. godine tokom pokušaja da se životinja navede da igra Pong, jednu od prvih video igara. U decembru 2022. godine, zaposleni su za Reuters izjavili da kompanija žuri na tržište, što rezultira nemarnim smrtima životinja i federalnom istragom.

Međutim, u maju prošle godine, Neuralink je dobio odobrenje FDA za klinička ispitivanja na ljudima, i nekoliko meseci kasnije, startup je počeo sa regrutacijom pacijenata sa kvadriplegijom uzrokovanom povredom cervikalne kičmene moždine ili amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Ispitivanje je deo onoga što Neuralink naziva svojom “PRIME Studijom”, skraćeno za “Precizno Robotički Implantirani Interfejs Mozak-Računar”, koja ima za cilj da ispita sigurnost njegovog implantata i hirurškog robota, kao i da testira funkcionalnost svog uređaja, rekla je kompanija u blog postu iz septembra o regrutaciji učesnika studije.

Svet se menja

Otkriće da prvi čovek u ljudskom testiranju Neuralinka može kontrolisati računarski miš pomoću implantata u mozgu predstavlja značajan napredak u polju neurotehnologije. Dok se svet prilagođava ovim novim mogućnostima, važno je nastaviti sa pažljivim razmatranjem etičkih, socijalnih i tehnoloških implikacija koje ova tehnologija donosi. Budućnost interfejsa mozak-računar je svetla, ali zahteva odgovorno rukovođenje kako bi se osiguralo da njene koristi nadmašuju rizike.

Prijavi se na novosti.