IGF Srbija: Nije tehnologija izazvala društvene probleme nego ljudi!

Srpski forum o upravljanju internetom (IGF Srbija) održan je u utorak, 16. maja u Beogradu i predstavlja nastavak nacionalnih diskusija o digitalnim politikama i upravljanju internetom.
Forum je obuhvatio spektar tehničkih, pravnih, ekonomskih i društvenih aspekata, a jedan od panela ticao se digitalnih prava i digitalnog nadzora.

Vreme Čitanja: 2 min

digitalni nadzor

Foto: Sara Vuković

Digitalna prava i digitalni nadzor 

Govornici na ovom panelu bili su Ana Toskić Cvetinović iz organizacije Partneri Srbija, Bogdan Banjac iz Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Duško Gudurić, iz Kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

„Često se od nosilaca vlasti može čuti da nam je biometrijski nadzor potreban da bismo rešili neke društvene probleme, nejednakost, diskriminaciju, raspodelu socijalnih davanja, povećanu stopu kriminala… To je zamka u koju je lako upasti, jer ako kažete da ste protiv nadzora, reći će da ste za zaštitu kriminalaca. Naša poenta je, ako želimo da rešavamo društvene probleme, tehnologija nije jedini mehanizam, jer ona nije ni izazvala te društvene probleme. Uzrokovali su ih ljudi i na nivou društva moramo početi da rešavamo te probleme, a onda razmotriti da li nam tehnologija, i to vrlo invazivna, može pomoći,“ smatra Ana Toskić Cvetinović. 

Prema njenim rečima, pravo na privatnost se neretko percipira kao apstraktan pojam, ali povrede tog prava imaju realne posledice. 

Primere takvih posledica naveo je Bogdan Banjac: 

„Otkrivanje osetljivih podataka, u ovom slučaju osetljivih grupa, predstavlja važan faktor koji može dovesti do diskriminacije. Treba biti izuzetno oprezan kada je u pitanju nadzor i prikupljanje podataka o ličnosti i proceniti šta se dešavalo u svetu do sada. Imali smo slučaj gde je otkriven pozitivan HIV status pacijenata. Imali smo u Kanadi primer gde je kompanija takve podatke prodavala. Ona sada više ne posluje, ali šteta je već načinjena. U Detroitu je došlo do toga da je pogrešan čovek uhapšen, i tako dalje,“ naveo je Banjac. 

O IGF Srbija 

Srpski forum o upravljanju internetom (IGF Srbija) pokrenut je u multiaktersom duhu IGF-a, kao zajednička inicijativa nekoliko organizacija i institucija, a pod okriljem nadležnog ministarstva. Pokretanje nacionalnog IGF-a takođe je i jedan od ciljeva u Strategiji razvoja informacionog društva i bezbednosti Srbije do 2026. godine, usvojene u jesen 2021. 

Namera organizacija i institucija koje su inicirale, organizuju i podržavaju IGF Srbija jeste da se godišnji skup održi i narednih godina, a potom razvije u održiv, uključiv, javni, otvoren, konstruktivan i koristan proces koji bi pomogao oblikovanju nacionalnih digitalnih politika, i time stvorio prave uslove za dalju digitalizaciju, uz očuvanje interesa javnosti i građana. 

Danju novinarka, noću podkasterka. Ne piše s ciljem da čitaoci budu impresionirani, nego da im tema postane jasna.

Prijavi se na novosti.