Uticaj pametnih telefona na akademski uspeh

Šta je prva stvar sa kojom dolazite u kontakt kada se probudite?
Najverovatnije, odgovor na ovo pitanje je 'moj pametni telefon'.
I kada isključite uporni alarm, da li primetite da proveravate društvene mreže pre nego što ustanete iz kreveta? Ili možda ipak čekate da završite sa doručkom pre nego što počnete prstima da vučete po ekranu?

Vreme Čitanja: 4 min

Efekti pametnih telefona na učenje i pamćenje

Ilustracija: Lenka T.

Razumemo; niste tražili reality-check. Ali mi ćemo vam ga ipak pružiti! Prema Reviewers.org, Amerikanci prosečno provere svoje pametne telefone 144 puta dnevno. Možemo pretpostaviti da i ostatak sveta nije mnogo zaostao po tom pitanju. Uostalom, pametni telefoni nam omogućavaju pristup informacijama; obično nam trebaju za posao ili da ostanemo u kontaktu sa svojim voljenima.

Kada se koriste umereno, pametni telefoni su odlična alatka za učenje, komunikaciju i povezivanje. Ali preterana upotreba pametnih telefona može naneti više štete nego koristi. I iako može oštetiti naše emocionalno i fizičko zdravlje, danas ćemo se fokusirati na to kako utiče na naše akademsko postignuće.

S tim u vezi, da li pametni telefoni mogu biti razlog zašto ste pali na testu ili ne možete da se koncentrišete na poslu? Hajde da pogledamo neka istraživačka dokumenta pre nego što počnemo da okrivljujemo.

Efekti pametnih telefona na učenje i pamćenje

Učenje može biti veoma izazovno kada su učenici fokusirani na distrakcije. Iako lutajući um može pronaći distrakcije svuda, česta upotreba pametnih telefona tokom učenja može značajno smanjiti šanse učenika da efikasno steknu znanje.

Pametni telefoni nude direktnu putanju ka privremenim naletima dopamina. Kao rezultat toga, često proveravamo svoje telefone, što može uticati na zadržavanje informacija i akademsko postignuće.

Meta-analiza zavisnosti od pametnih telefona i akademskog uspeha, koja je obuhvatila 44 istraživanja i uzorak od 147.943 studenata sa fakulteta iz 16 zemalja, zaključila je da “svih šest moderatornih varijabli (izvor, kontinent, svrha korišćenja, predviđači prosečne ocene i konstrukti pametnih telefona) proizvode statistički značajne efekte zavisnosti od pametnih telefona na učenje, isključujući nivo razreda. Na primer, svi konstrukti koji mere svrhu korišćenja kao moderatornu varijablu proizveli su negativne ponderisane srednje efekte na učenje. Ovi rezultati otkrivaju da slanje SMS poruka, razgovor i ćaskanje, multitasking tokom časa i slanje poruka i druženje negativno utiču na akademski uspeh studenata.”

Pregledanje društvenih mređa

Foto ilustracija: Freepik

Iako multitasking i distrakcije očigledno utiču na sposobnost učenika da uče i razumeju materijale za učenje, šta je sa upotrebom pametnih telefona kao alatki za učenje koje nam mogu pomoći da brže pravimo beleške?

Istraživanje Olovka je moćnija od tastature: Prednosti ručnog beleženja u odnosu na beleženje na laptopu uporedilo je akademsko postignuće onih koji su pravili beleške na papiru sa onima koji su koristili laptop i utvrdilo je da su učesnici koji su pravili sveobuhvatne beleške na papiru značajno bolje postigli rezultate u odnosu na učesnike koji su koristili laptop kao alatku za beleženje.

image-1

U tri istraživanja, utvrdili smo da su studenti koji su pravili beleške na laptopovima lošije prolazili na konceptualnim pitanjima u poređenju sa studentima koji su pravili beleške ručno. Pokazali smo da dok veći obim beleški može biti koristan, sklonost onih koji koriste laptopove da doslovno prepisuju predavanja umesto da obrađuju informacije i preformulišu ih svojim rečima ima negativan uticaj na učenje.

Izvor: Olovka je moćnija od tastature: Prednosti ručnnog beleženja u odnosu na beleženje na laptopu

Iako ovo istraživanje pokazuje korelaciju između lošeg akademskog postignuća i digitalnog beleženja beleški putem laptopa, možemo s pravom pretpostaviti da bi se sličan zaključak mogao izvući kada bi istraživanje bilo primenjeno na pametne telefone. To bi bilo zbog slične prirode ovih uređaja.

Uticaj pametnih telefona na razumevanje i blagostanje

Sam proces učenja može izazvati anksioznost. Pritisak da kupite informacije istim tempom kao vaši vršnjaci i nemogućnost razvijanja navike i pronalaženja odgovarajuće strategije učenja su okidači za mnoge studente. Fokusiranje na učenje takođe nije lak zadatak. Nesumnjivo, pristup pametnim telefonima taj zadatak nimalo ne olakšava.

 Istraživanje pod nazivom Uticaj upotrebe pametnih telefona na razumevanje gradiva i psihičko blagostanje na fakultetu autora Melissa Huey i Davida Giguerea donosi interesantne zaključke.

Prema ovom istraživačkom radu, “studenti koji su fizički odstranili svoje pametne telefone tokom trajanja časa imali su značajno veći nivo razumevanja gradiva i stanja svesti u toku kursa. Osim toga, studenti bez pametnih telefona su imali značajno niži nivo anksioznosti. Podaci pružaju preliminarne dokaze da ograničavanje upotrebe mobilnih telefona stvara pozitivnije psihičko stanje kod studenata, i time može rezultirati pozitivnijim ishodima učenja.”

Još jedno istraživanje pod naslovom Veza između upotrebe pametnih telefona i akademskog postignuća: slučaj studenata u malezijskoj tercijarnoj ustanovi izveštava sledeće:

image-1

...iako koriste pametne telefone u svrhu učenja u školi, rezultati pokazuju da postoji značajna, ali slaba inverzna korelacija između upotrebe pametnog telefona za osam aktivnosti vezanih za školu procenjenih u studiji i akademskog proseka ocena (CGPA) ovog uzorka tercijarnih studenata. To znači da što više ovi studenti koriste pametne telefone za školske aktivnosti učenja, to je niži njihov prosek ocena.

Izvor: Veza između upotrebe pametnih telefona i akademskog postignuća: slučaj studenata u malezijskoj tercijarnoj ustanovi

Sasecanje problema u korenu

Na osnovu istraživanja navedenih u ovom članku, sme se zaključiti da postoji direktna veza između kontinuirane upotrebe pametnih telefona i lošeg akademskog postignuća. Ovaj zaključak postavlja pitanje: kako smanjiti negativan uticaj pametnih telefona kako bi se postigli optimalni akademski rezultati?

Samo rešenje je jednostavno – treba saseći problem u korenu.

Međutim, to je lakše reći nego učiniti.

Proces učenja

Foto ilustracija: Freepik

Ako smatrate da prekomerna upotreba pametnog telefona utiče na vaš napredak, evo nekoliko rešenja koja će poboljšati zadržavanje naučenog.

  • Držite telefon po strani: Ako držite telefon pri ruci, ostavljate prostor za distrakcije. Umesto da telefon držite na stolu, ostavite ga u dnevnoj sobi. Kao što se kaže – daleko od očiju, daleko od srca.
  • Koristite blokator internet stranica: Softver za blokiranje web stranica i aplikacija odlična je alatka za smanjenje distrakcija. Zaključavanjem pristupa aplikacijama društvenih medija, na primer, nećete biti skloni čestim pauzama i pregledavanju društvenih mreža. Ako vam to izgleda kao gnjavaža, isključivanje Wi-Fi-ja na telefonu može biti alternativno rešenje. Na taj način nećete konstantno slušati zvuk obaveštenja.
  • Koristite telefon tokom pauza: Mozak može biti tvrdoglav, pa se često moramo dogovoriti s njim da bismo obavili sve zadatke na dnevnom redu. Ako želite provesti vreme na društvenim medijima, navikavanje sebe da to radite samo tokom pauza za učenje može biti produktivan pristup učenju. Korišćenjem ovog pristupa, ne ograničavate upotrebu pametnog telefona; jednostavno je odlažete. Drugim rečima, vraćate ravnotežu između truda i nagrade i stvarate više prostora za pozitivno iskustvo učenja.

Zaključak

Kao što vidite, pametni telefoni su i blagoslov i prokletstvo. Utiču na naš proces učenja i često izazivaju anksioznost, ali su takođe neophodni za svakodnevnu komunikaciju.

Srećom, ništa nije nepromenljivo.

Pravilna prilagođavanja vašem pristupu učenju omogućavaju da iskoristite prednosti pametnih telefona i postignete dobre akademske rezultate. Međutim, da li ste spremni za takve promene potpuno zavisi od vas.

Jelena je pisac sadržaja posvećena učenju o kripto valutama. Njeni hobiji su igranje šaha, crtanje, kuvanje i odlazak u duge šetnje. Tokom zime svoje slobodno vreme obično provodi čitajući knjige.

Prijavi se na novosti.