ENG

Novi master program – Umetnost i dizajn video igara

Univerzitet umetnosti u Beogradu tokom septembra raspisuje konkkus za master program Umetnost i dizajn video igara, u saradnji sa Matematičkim fakultetom, Univerziteta u Beogradu.

Vreme Čitanja: < 1 min

master program

Ilustracija: L. T.

Ovaj jedinstveni master program u trajanju od tri semestra povezaće oblast umetnosti (likovne, primenjene umetnosti, i dizajna i muzičke umetnosti) i oblast prirodno-matematičkih nauka. 

Osim izrazite multidisciplinarnosti, program Umetnost i dizajn video igara odlikuje unikatnost i autentičnost, koji se ogledaju u činjenici da se u punom kapacitetu i ravnopravno nude najsavremenija znanja i iskustva iz oblasti programiranja, ali sa novom dimenzijom kojom se naučna i tehnološka znanja prilagođavaju polju umetnosti. 

Sa druge strane, osnovna znanja i veštine iz umetničkih oblasti primenjuju se i ugrađuju se u oblast video-igara. 

Fokus na praktičnom znanju 

Kako je ovaj master akademski studijski program predviđen kao prostor gde se susreću akademska znanja sa iskustvom stručnjaka iz sektora kreativnih industrija, Univerzitet umetnosti u Beogradu je napravio dogovore i potpisao ugovor o saradnji sa kompanijama Ubisoft, Nordeus, Playstudios, Mad Head Games i Crater Studio, koje će u punom obimu pružiti podršku realizaciji praktičnog dela master programa. 

U prvom redu, reč je o prisutnosti partnerskih kompanija/studija, zastupljenih u sva tri semestra nastave, dakle kontinuirano u celokupnom programu, gde su studenti u prilici da se upoznaju sa svim aspektima rada na pripremi i realizaciji različitih segmenata izrade, dizajniranja i produkcije video igara, a potom ta iskustva uključuju kroz realizaciju u svoj završni rad. 

Šta po završetku studija? 

Po završenim master studijama, od studenta se očekuje da će biti osposobljen za efikasan timski rad sa različitim profilima stručnjaka dizajnerima, umetnicima i programerima – angažovanim u produkciji video igara. 

Istovremeno bi trebalo da je ovladao opštim akademskim znanjima i veštinama, umetničkim i tehničko-tehnološkim aspektima vezanim za oblast dizajna i produkcije video-igara, kao i drugim srodnim granama kreativnih industrija. 

Više informacija dostupno je na zvaničnom sajtu

Izvor: SGA 

IZBOR UREDNIKA

Prijavi se na novosti.