AI veštine su tražene, ali ne koliko ove 4 ljudske veštine 

U eri u kojoj deluje da sposobnosti AI nadmašuju prosečni ljudski um, postavlja se pitanje: da li bi pisci i profesionalci uopšte trebalo da se muče da se takmiče sa data centrima koji mogu da izvrše na milijarde proračuna u sekundi?
Da li generativna AI, sa svojom ogromnom bazom znanja, čini naše sopstveno znanje i veštine zastarelim?
Koje god da je vaše stanovište, činjenica je da se uloga i veštačke inteligencije i ljudi na radnom mestu redefiniše.

Vreme Čitanja: 3 min

ai skills

Ilustracija: L. T.

Kada se govori o veštačkoj inteligenciji danas, neizostavno je govoriti i o načinu na koji ona menja dinamiku na tržištu rada. Potražnja za AI talentima raste, a kompanije su spremne da ponude unosne plate onima koji su vešti u AI inženjerstvu i razvoju, obradi prirodnog jezika (NLP), kompjuterskom vidu, inženjeringu podataka i AI etici i usaglašenosti. Ove veštine su na čelu tehnološkog napretka, te ne čudi što su u velikoj potražnji. 

image-1

Izveštaj koji je objavio LinkedIn pokazuje da su korisnici dodali termine vezane za AI kao što su "ChatGPT" i "Prompt Engineering" na svoje profile 15x više u junu nego u januaru 2023.

Izvor: The Neuron Daily 

Međutim, kako AI veštine postaju sve neophodnije, paralelno raste značaj ljudskih veština koje upotpunjuju AI ekspertizu. Štaviše, uspon AI doveo je do toga da su određene ljudske veštine cenjenije nego ikada pre. 

Evo kako su AI veštine i veštine ljudi isprepletane. 

AI veštine u velikoj potražnji 

Istraživanje koje je sprovela istaknuta platforma za analitiku podataka o kriptovalutama CoinGecko osvetlilo je važan zaokret u prioritetima. Naime, otkrili su da je interesovanje za potragu za “AI poslovima” skočilo na četiri puta veći nivo u odnosu na “kripto poslove”. 

Ovaj trend pokazuje znatnu promenu preferenci i težnji onih koji traže posao i profesionalaca u sektorima tehnologije i finansija. 

Prema platformama za traženje posla, ovo su najtraženiji AI poslovi: 

  • AI Inženjering i razvoj: Mogućnost dizajniranja i izgradnje AI sistema i proizvoda ostaje najvažnija. Oni koji su vešti u mašinskom učenju, dubokom učenju i data science-u su na čelu konkurencije. 
  • NLP i jezički modeli: U svetu u kome efikasna komunikacija i tekstualno generisanje igraju ključnu ulogu, stručnost u NLP (Obrada prirodnog jezika) i jezičkim modelima su nezamenljivi za kreiranje konverzacionih AI sistema i text-driven aplikacija. 
  • Kompjuterska vizija: Ekspertiza u kompjuterskoj viziji je velike važnosti, posebno u industrijama kao što su zdravstvo, autonomna vozila i bezbednost, gde vizuelni podaci igraju ključnu ulogu. 
  • Data Engineering: Profesionalci vešti u prikupljanju, obradi i upravljanju podacima su neophodni za kreiranje temelja na kojima funkcionišu AI modeli. 
  • AI Etika i usaglašenost: S obzirom na etičke implikacije AI, eksperti koji mogu da upravljaju etičkim i regulatornim okvirima su nezamenljivi za odgovoran razvoj AI. 

Komplementarne ljudske veštine 

LinkedIn izveštaj “Budućnost rada” iz avgusta 2023. godine utvrdio je značajan trend u eri obeleženoj ChatGPT-jem – brzi rast veština koje bi mogle da se nazovu “anti-AI veštine”. 

Ove veštine su dobile značajnu važnost kao odgovor na uspon veštačke inteligencije, naglašavajući kritičnu sinergiju između ljudskih sposobnosti i AI. 

Ovo su ključne osobine: 

  1. Fleksibilnost (+158%): U eri koju karakterišu tehnološki preokreti i brzo evoluiranje AI diskursa, prilagodljivost je postala neprocenjivo važna. Profesionalci koji mogu da budu pioniri u ovoj oblasti, uče i napreduju u okolnostima koje se stalno menjaju su veoma traženi. 
  2. Profesionalna etika (+120%): Uspon AI uveo je etičke dileme i društvene zabrinutosti, naglašavajući značaj profesionalaca koji mogu da upravljaju ovim složenim etičkim pitanjima. Održavanje jakog moralnog kompasa u razvoju AI je od najvećeg značaja. 
  3. Društvena percepcija (+118%): Razumevanje i tumačenje ljudskog ponašanja, emocija i kulturnih nijansi su veštine koje su posebno dobile na važnosti. Naročito kada je reč o primeni AI u interakciji sa ljudima, mogućnost saosećanja i opažanja potreba korisnika je neprocenjiva. 
  4. Samoupravljanje (83%): Lična disciplina, efikasno upravljanje vremenom i kapacitet za samostalni rad su kvaliteti koji su zabeležili značajan porast na tržištu rada. AI profesionalci se često hvataju u koštac sa kompleksnim projektima koji iziskuju samoupravljanje. 

Štaviše, zapanjujućih 92% rukovodilaca slaže se da su ljudske veštine sada cenjenije nego ikada pre. Ovo kolektivno priznanje potvrđuje da, dok AI nastavlja da transformiše industrije i automatizuje zadatke, potreba za profesionalcima koji poseduju ove “anti-AI veštine” ostaje od suštinskog značaja. 

image-1

U SAD, komunikacija ostaje primarna veština koja se zahteva na svim radnim mestima.

Izvor: LinkedIn 

U svetu gde AI može da obavlja mnoge ljudske zadatke, izvrsnost u ovim komplementarnim ljudskim veštinama je strateška prednost. Naglašavanje sinergije između AI ekspertize i ovih ljudskih veština je od ključnog značaja za profesionalce koji žele da se istaknu na konkurentnom tržištu rada. 

Danju novinarka, noću podkasterka. Ne piše s ciljem da čitaoci budu impresionirani, nego da im tema postane jasna.

Prijavi se na novosti.