Technology

More in Archive

Politika subvencionisanja stranih investitora je nešto što je našoj zemlji bilo neophodno kako bi nam se pokrenula ekonomija nakon mnogo godina tavorenja. Kada je reč o smanjenju broja nezaposlenih, čini se da je sistem dao rezultat, ali sporno to koliko nam subvencije zaista utiču na stopu privrednog rasta? Činjenica je da bez subvencija ne možemo i nećemo još dugo moći ali je pitanje kome taj novac treba dati, a kome ne i zašto to posebno treba da brine IT zajednicu u Srbiji?
All articles loaded
No more articles to load