ENG

Impact Hub

More in Archive

Konferencija je namenjena mladim LGBTQI+ osobama koje su u potrazi sa poslom, te će imati prilike da se upoznaju sa predstavnicima inkluzivnih kompanija.
Kako pretvoriti ideju u uspešan posao? Kako pokrenuti sopstveni samostalni posao? Šta podrazumeva preduzetništvo?
All articles loaded
No more articles to load