DALL-E 3

More in Archive

U vreme kada tehnološke inovacije ne pokazuju znakove usporavanja, OpenAI nastavlja da iznenađuje svojim najnovijim ažuriranjima. Nedavno je objavljeno da je Bing pretraživač sada formalno integrisan sa ChatGPT, dok je DALL-E 3 ušao u beta fazu. Ove inovacije obećavaju poboljšanje u interakciji korisnika i otvaraju nove mogućnosti za digitalni svet.
All articles loaded
No more articles to load