ENG

Currency Pegging

More in Archive

Fiksni kurs (currency peg) odnosi se na odluku centralnih banaka ili vlada da sačuvaju fiksni kurs vezan za valutu druge države. Drugim rečima, fiksni kurs nastaje kada ovlašćeno telo vezuje valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja za stranu fiat valutu u nadi da će stabilizovati strategije valutnog kursa između dve strane, u ovom slučaju - dve (ponekad i više od dve) države uključene u proces.
All articles loaded
No more articles to load