Oživljavamo budućnost uz 5.5G: Koristićemo Cloud telefone i živeti u proširenoj stvarnosti

Korišćenjem Huawei inovacija kao što su Cloud mobilni telefoni, gledanje 3D sadržaja bez naočara i proširena stvarnost, korisnici, operatori i različite industrije širom sveta moći će ne samo da gledaju u budućnost, već i da je ožive. Reč je o rešenjima koja su predstavljena na najvećem svetskom Mobile Broadband Forumu, koji svake godine organizuje kompanija Huawei, a koja će uz sledeću generaciju 5.5G mreža olakšati posao i upotpuniti zabavu ljudima širom sveta, i unaprediti industrije u kojima se budu primenjivale.

Vreme Čitanja: 3 min

Huawei-XR-797-fi

Izvor: Huawei

Korišćenjem Huawei inovacija kao što su Cloud mobilni telefoni, gledanje 3D sadržaja bez naočara i proširena stvarnost, korisnici, operatori i različite industrije širom sveta moći će ne samo da gledaju u budućnost, već i da je ožive. Reč je o rešenjima koja su predstavljena na najvećem svetskom Mobile Broadband Forumu, koji svake godine organizuje kompanija Huawei, a koja će uz sledeću generaciju 5.5G mreža olakšati posao i upotpuniti zabavu ljudima širom sveta, i unaprediti industrije u kojima se budu primenjivale.

Na otvaranju Foruma rotirajući predsednik kompanije Huawei, Ken Hu, istakao je važnost zajedničkog pristupa rešavanju globalnih problema i podvukao da samo tako možemo da idemo napred.

Već 14 godina spajamo ceo svet na našem Mobile Broadband Forumu, svaki put u novom gradu. Deljenjem iskustava, uzajamnom podrškom i saradnjom krenimo napred i učinimo svet boljim – sinergijom tehnologija na kojima svi radimo“, rekao je Hu.

Brz rast 5G mreža u celom svetu

Do juna 2023. bilo je preko 260 komercijalnih 5G mreža širom sveta, sa više od 1,2 milijarde 5G korisnika i sa preko 50.000 5G industrijskih aplikacija.

Prema podacima kineskog Ministarstva industrije i informacionih tehnologija (MIIT) objavljenim u martu, Kina je imala više od 630 miliona 5G korisnika i izgradila je preko 2,64 miliona 5G baznih stanica, što je više od 60 odsto u celom svetu. GSMA predviđa da će Kina, najveće svetsko 5G tržište, postati i prvo tržište sa milijardu 5G konekcija već do 2025. godine.

Mobilne mreže su prvobitno stvorene da povezuju ljude na sličan način kao što je to činio fiksni telefon, samo – u pokretu. U 5G eri način na koji ljudi komuniciraju prelazi sa glasa i SMS poruka na video, pa su mobilne mreže osnov za stvaranje novih komunikacija. Moderne Huawei aplikacije i usluge, koje koriste 3D bez naočara, proširena stvarnost i Cloud telefon, doneće nova i interaktivna iskustva, a 5.5G mreže učiniće internet bržim, radna mesta bezbednijim, a industriju fleksibilnijom na konstantne promene.

Huawei-5-5G-797-ps1

Izvor: Huawei

3D bez naočara

3D LED ekrani bez naočara omogućavaju korisnicima da vide 3D bez potrebe da nose posebne naočare ili druge uređaje. Ovo je moguće korišćenjem optičkih tehnologija za pružanje višestrukih prikaza, tako da svako oko vidi različite slike u zavisnosti od položaja posmatrača u odnosu na ekran.

Tehnologija optičkog, senzorskog i dinamičkog praćenja očiju i veštačke inteligencije razvijene u Huawei laboratorijama, pomaže da se prevaziđu skoro sve prepreke koje ometaju razvoj 3D-a bez naočara, kakvi su raslojavanje sadržaja ili vrtoglavica. Dodatno, tehnologije veštačke inteligencije, kao što je platforma Vivision, mogu da konvertuju 2D video zapise u 3D za nekoliko sekundi, omogućavajući kreatorima sadržaja da prave bogat 3D video uz smanjenje troškova proizvodnje za čak 100 puta.

Nova dimenzija stvarnost – XR

Proširena stvarnost (Extended reality, XR) odnosi se na iskustva koja kombinuju stvaran i virtuelan svet, kao i interakciju čoveka i mašine generisanu računarskom tehnologijom i drugim uređajima. XR obuhvata poboljšanu (Augmented reality, AR), virtuelnu (Virtual reality, VR) i mešovitu stvarnost (Mixed reality, MR).

VR koristi posebne neprozirne naočare ili kacige za generisanje virtuelnog sveta i stimulaciju čula vida i sluha za stvaranje snažnog osećaja ulaska u virtuelni svet. AR, sa druge strane, projektuje virtuelne informacije na realno okruženje u realnom vremenu, omogućavajući korisnicima da iskuse okruženje iz stvarnog sveta sa dodatnim 3D sadržajem i perceptivnim informacijama dodatim preko njega. Na kraju, MR je budući trend filmova, striminga i nastupa uživo (koncerti, predstave, …). Kombinuje korišćenje kamera i prikazivanje sadržaja u sadašnjem trenutku, kako bi stvorio virtuelno okruženje i smestio ljude u svetove, koji sadrže i fizičke objekte i virtuelne informacije na istom mestu.

Podaci kompanije Huawei i njenih partnera pokazuju da će XR tržište do 2030. godine generisati 1,5 milijardi dolara svetskog BDP-a, a koristiće se najviše prilikom treninga veština, na nepristupačnim ili opasnim mestima i u industriji zabave.

Cloud mobilni telefon

Jednostavno rečeno, telefon u oblaku je virtuelni telefon zasnovan na platformi u oblaku. Korisnici mogu da pristupe virtuelnom telefonu preko aplikacije, H5 mobilnog pregledača interneta ili posebnog sistema aplikacija na telefonu koji već koriste, a telefon u oblaku pruža isto iskustvo korišćenja kao i fizički telefon.

Zbog činjenice da rade u oblaku, Cloud telefoni mogu da pruže bezbednija i efikasnija rešenja kompanijama i industrijama sa visokim zahtevima za bezbednost informacija, kao što su vlade i finansijske institucije. Zaposleni, takođe, mogu da koriste Cloud telefone, i to da se prijave u kancelarijske sisteme svojih kompanija kako bi omogućili razdvajanje javnih i privatnih podataka. Kod Cloud PC i mobilnih igara, igre se pokreću na virtuelnom telefonu u oblaku i mogu se instalirati unapred ili dinamički učitavati čak i sa telefonima srednje ili niže klase.

Prijavi se na novosti.