ENG

Uspon robota nastavnika: Kako robotika unapređuje učenje?

Efikasnost naših sadašnjih obrazovnih sistema pod znakom je pitanja od početka primene u učionicama. Pitanja tipa „kako studenti mogu brže da prihvataju informacije“ ili „zašto je potrebno da unapredimo iskustvo učenja i učinimo ga uzbudljivijim“ postavljana su decenijama a brojni studenti, uprkos tome, i dalje su se mučili u školi, bez univerzalnog rešenja na vidiku.
Međutim, mi znamo da kreiranje pozitivnog iskustva učenja studentima pomaže da poboljšaju akademski napredak. Negovanje odnosa, primena pozitivnog utvrđivanja naučenog (reinforcement) i angažovanje studenata ohrabruju ih da zauzmu pozitivan stav prema učenju i pomažu im da naprave revolucionarne korake na svom putu.
Nažalost, nemoguće je obezbediti da svi studenti u učionici imaju slično iskustvo učenja i dobiju istu pažnju od nastavnika. Roboti možda mogu da pomognu u tome.

Vreme Čitanja: 4 min

Uspon robota nastavnika

Ilustracija: Milica M.

Šta je robotika u obrazovanju?

Robotika u obrazovanju je pristup učenju, disciplina koja se u prvom redu razvija s ciljem da se studentima predstavi robotika u ranom uzrastu. Studentima se omogućava da razviju interes za robotiku i računarsko razmišljanje koji im pomažu  da razviju druge veštine, uključujući empatiju, kritičko razmišljanje, brže usvajanje informacija i kreativan pristup.

Izveštaj MarketsandMarkets predviđa da će tržište robota u obrazovanju porasti na 2,6 milijardi US dolara. S tim u vezi, primena robota u obrazovanju je oblast koja se širi i obrazovne institucije širom sveta polako počinju da koriste robote u učionicama.

Ipak, Japan je pionir u robotici u obrazovanju. Japan je uveo prvog nastavnika robota 2009. godine i, iako ovaj pristup obrazovanju tek treba da usvoje mase, mnoge druge zemlje su sledile primer Japana. 

Robo nastavnici

Foto ilustracija: Freepik

Tehnologija je integralni deo naših života i bez obzira na to šta vi lično mislite o ovoj temi, realnost je takva da su deca izložena tehnologiji. Primena robotike u obrazovanju u učionicama dozvoljava deci da razumeju svet oko njih od najranijeg uzrasta. Uči ih da koriste tehnologiju na svoju korist i pomažu im da razumeju kako funkcioniše.

Potrebno je obrazovati decu i pomoći im da drže korak sa najnovijim otkrićima u tehnologiji. Na kraju krajeva, oni će biti ti koji koriste pionirske tehnologije koje se tek sada pojavljuju na tržištu. Na sreću, roboti u učionici mogu da urade baš to – njihov zadatak je da nam obezbede da se mladi studenti ne otuđe od tehnologije ali da im služe kao podrška.

Kako robotika u obrazovanju pomaže studentima u učenju?

Na početku treba reći da roboti u učionicama nisu samo za napredne ili starije studente. Deca mogu biti izložena robotima već u vrtiću  ali su deo i mnogih nastavnih programa za srednjoškolce.

Na primer, čak i roboti koji se koriste u obrazovanju u vrtićima uče decu da grade i programiraju robote. Sa druge strane, roboti mogu da se koriste kao  obični asistenti čija je osnovna svrha interakcija sa studentima i pomognu im da prevaziđu prepreke koje nemaju veze sa programiranjem i robotikom.

Ipak, studenti su izloženi sve složenijim mašinama kako rastu. U ovim  uzrastima, studenti su već sposobni da stupe u interakciju sa robotima i spremni da razviju svoje programerske veštine bez potrebe da istu podršku dobiju od robota.

Drugim rečima, roboti u učionicama za mlađu decu mogu se smatrati naprednom i interaktivnom početnom tačkom za obrazovanje – izgradnjom temelja za ono što tek dolazi.

Roboti u učionici

Foto ilustracija: Freepik

U ranom uzrastu, roboti pomažu studentima da uče kroz igru. Pomoću regularne interakcije, deci se postavlja izazov da razviju veštine računarskog razmišljanja  da im pomognemo da razviju pozitivan i logičan pristup rešavanju problema kasnije u životu.

Osim toga, roboti u učionicama igraju ključnu ulogu u tome da pomognu studentima da odrastu u zdrave odrasle osobe. Robotika u obrazovanju ohrabruje kreativnost, timski rad i učenje na sopstvenim greškama. Štaviše, roboti mogu pomoći deci da razviju empatiju, radoznalost, motivaciju za učenje i zdravo samopoštovanje.

S tim u vezi, evo zašto izlaganje deteta robotici u obrazovanju od ranog uzrasta može pozitivno uticati na njihovu budućnost:

  • Timski rad: Primena robota u obrazovanju u učionici uči studente o važnosti timskog rada. Kada se radi u grupama, postoji veća verovatnoća da će deca unaprediti svoje veštine socijalizacije i otkriti načine da sarađuju sa vršnjacima.
  • Kreativnost: Roboti koji se koriste u  učionici se mogu programirati tako da omoguće studentima da razvijaju svoje veštine pisanjem novog koda i dodeljivanjem novih funkcija svojim prijateljima robotima. Ovaj pristup obrazovanju ohrabruje kreativnost pošto studenti imaju mogućnost da razmisle o novim načinima unapređenja programa koji su im dodeljeni.
  • Samoprocena: Dobre ocene i pohvale od nastavnikamogubiti dragoceni. Međutim, rezultati koje studenti mogu da vide u realnom vremenu kada rade sa robotima u učionici mogu imati veći uticaj na samopouzdanje studenata i želju da se bave ovim temama u budućnosti. Osim toga, roboti su odličan alat za učenje o važnosti samoprocena i ohrabrivanja studenata da procene svoj rad.  
  • Programski jezik: Roboti u obrazovanju uče decu osnove programskih jezika. Osim toga, studenti koji imaju interakciju sa robotima u učionici uče kako da traže i upravljaju informacijama pre nego što se posvete projektu.

Izazovi sa kojima se susreće robotika u obrazovanju

Slično implementaciji VR-a u drugim sektorima osim gejminga i zabave, uključivanje robota u obrazovanje može predstavljati pravi izazov. U pitanju je relativno nova oblast, a potrebno je i značajno ulaganje koje finansijski mogu da izdrže samo pojedine državne i privatne škole.

Ovo su faktori koji utiču na usvajanje robota u obrazovanju širom sveta:

  • Nedostatak opreme: Sudeći po izveštaju MarketsandMarket, cena humanoidnog robota iznosi između 7.000 i 50.000 US dolara. Visoka cena robota koji se koristi u obrazovanju odvraća škole od investiranja s ciljem kreiranja boljeg okruženja za učenje za studente.  Za više razrede osnovne škole bilo bi potrebno najmanje deset robota kako bismo bili sigurni da svi studenti treba da imaju koristi od ovog dodatka u nastavni plan i program. Nažalost, tako velike investicije bi predviđale veliki izdatak iz budžeta, a da ne govorimo o činjenici da je za ulaganje takvih proporcija potreban ukupan godišnji budžet prosečne državne škole 
  • Trening i podrška: Nastavnici koji koriste robote u obrazovanju treba da prođu kroz dodatnu obuku. Potrebno je da nauče kako da koriste robota, ponude podršku kada je potrebna i pomognu deci da se prilagode na novo okruženje za učenje. Osim toga, roboti u edukaciji treba redovno da se pune, s tim da bi i druge vrste tehničkih zastoja kao što je ažuriranje softvera mogli uticati na školski plan i program.  
  • Stigma: Uz rast nedavnih tehnologija, stigma koja se tiče robotike i Al-a nikad nije bila izražajnija. S tim u vezi, čak i ako škola obezbedi neophodna sredstva za humanoidne robote u nastavne svrhe, roditelji mogu da osporavaju odluku škole da koristi robote u edukaciji.

Uprkos izazovima, roboti u edukaciji otvaraju novo i perspektivno polje delovanja. Deca pozitivno reaguju na novo okruženje za učenje i samo je pitanje vremena pre nego što roboti u obrazovanju postanu pristupačniji i deo standardnog pristupa obrazovanju u mnogim učionicama širom sveta.

Jelena je pisac sadržaja posvećena učenju o kripto valutama. Njeni hobiji su igranje šaha, crtanje, kuvanje i odlazak u duge šetnje. Tokom zime svoje slobodno vreme obično provodi čitajući knjige.

IZBOR UREDNIKA

Prijavi se na novosti.