Vr Exposure Therapy

More in Archive

Slično kao tradicionalna terapija izlaganja, terapija izlaganja pomoću virtuelne stvarnosti (VRET) je vrsta terapije izlaganja koja se oslanja na tehnologiju koja tretira simptome ili stanja korisnika. Pošto je ponekad izazovno da se ponovi iskustvo koje može da se pripiše traumi klijenta, VR bi mogla da predstavlja sledeću revoluciju u psihoterapiji. Ne samo da bi ovakav pristup mogao da pomogne ljudima da se suoče sa svojim strahovima već bi nam pomogao da bolje razumemo ljude.
All articles loaded
No more articles to load