Ai Chatbot

More in Archive

Sudeći po postu na blogu kompanije OpenAl, kompanija ulaže u inženjering i istraživanje za smanjenje pristrasnosti, i očigledne i skrivene. Kompanija takođe tvrdi da ChatGPT ima svoje specifičnosti pošto ponekad odbija da dâ neograničene rezultate, ili uradi potpuno suprotno i ponudi autput kada to nije potrebno. Deo investicija će sigurno otići na popravljanje ovih „grešaka“ u ponašanju ChatGPT-ja.
All articles loaded
No more articles to load