Adobe xd

More in Archive

U svetu digitalnog dizajna, dve platforme se ističu kao vodeće alate za UI/UX dizajnere: Figma i Adobe XD. Obe platforme nude bogat set alata i funkcija koje dizajnerima omogućavaju da kreiraju, prototipiraju i sarađuju na dizajnu aplikacija i web stranica. Međutim, iako su slične po svojoj svrsi, postoje ključne razlike koje ih čine jedinstvenim.
All articles loaded
No more articles to load