Profil osnivačice startapa u Srbiji

Prosečna osnivačica startapa u Srbiji ima 37 godina, diplomu visoke škole, a glavni motivi su joj sprovođenje idejnog rešenja, komercijalizacija problema i samostalnost u radu. Iako domaći ekosistem ima više od četiri puta manje osnivačica startapa (17,2 odsto), nego osnivača (82,8 odsto), taj procenat je izrazito iznad evropskog i svetskog proseka.

Vreme Čitanja: 2 min

zene-startap-1681-fi

Ilustracija: DALL-E3

Osnivačice startapa – visoko obrazovanje i liderstvo

Rezultati projekta Preduzmi ideju kažu da prosečna osnivačica startapa u Srbiji poseduje visoko obrazovanje (76 odsto), dok čak 16 procenata njih ima doktorsku diplomu, što je daleko veća brojka od muškaraca.

Skoro polovina osnivačica ima obrazovanje iz društvenih nauka (44 odsto), dok četvrtina dolazi iz tehničko-tehnoloških nauka (24 odsto). Međutim, samo 20 procenata osnivačica ima diplomu iz IT/softverskog inženjerstva, što je značajno manje u poređenju sa muškim osnivačima, kojih je 34, 6 procenata.

Većina žena vodi mešovite startap timove (33,3 odsto), dok su 64,2 odsto startapa još uvek vođeni isključivo od strane muškaraca. Žene često koriste bespovratna sredstva (70,8  procenata) i anđeoske investicije (20,8 odsto), ali se suočavaju sa izazovima u dobijanju VC investicija.

U poređenju sa muškim osnivačima, samo 17,9 odsto njih ima diplome iz društvenih nauka, što je 2,4 puta manje u odnosu na osnivačice.

Ovi podaci ukazuju na postojanje rodnih razlika u obrazovanju i interesovanjima, ali i na sve veći uticaj žena u startap svetu, a kombinacija različitih obrazovnih pozadina i inovativnog duha čini osnivačice ključnim akterima u razvoju startap ekosistema Srbije, čime se promoviše inkluzivnost i rodna ravnopravnost.

zene-startap-1681-ps1

Screenshot: Preduzmi ideju

Privlačenje investicija, rodne predrasude i svet

Žene osnivačice u domaćem startap ekosistemu suočavaju se sa dodatnim izazovima prilikom privlačenja investicija. Iako se suočavaju sa sličnim pitanjima kao muški osnivači, investitori često postavljaju ta pitanja iz negativne perspektive. Na primer, dok muškarci dobijaju pitanja o povećanju broja korisnika, žene dobijaju pitanja o zadržavanju korisnika. Istraživanja pokazuju da je 2,5 puta manje žena osnivačica koje dobijaju VC investicije u poređenju s muškarcima. Takođe, žene se češće finansiraju bespovratnim sredstvima (70,8%) nego muškarci (46,5%), podacu su projekta Preduzmi ideju, analitičarke Tatjane Milić.

Osnivačice se suočavaju i sa nepoverenjem potencijalnih klijenata i investitora zbog rodne predrasude, kao i sa pitanjima o planiranju porodice i usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza.  Često se suočavaju sa pitanjima o planiranju porodice i usklađivanju poslovnih i porodičnih obaveza, što dodatno otežava njihovu poziciju u inovacionom ekosistemu.

Samo 1,5 odsto preduzetničkog kapitala u Evropi i 2 procenata u SAD odlazi u startape ženskih osnivača. Veći deo preduzetničkog kapitala uložen u startape muških osnivača, potvrđujući da žene imaju manje šanse da dođu do finansijskih sredstava VC fondova.

Analiza pokazuje da se trećina startapa sa bar jednom osnivačicom nalazi u seed fazi, a 30,6% startapa sa osnivačicama ima MVP, ali još nisu izašli na tržište, u poređenju sa 17,8% startapa muških osnivača. Osnivačice često teže realnijoj proceni rizika i mogućnosti, što može objasniti ove podatke.

zene-startap-1681-ps2

Ilustracija: DALL-E3

U Srbiji 53 odsto angažovanih žena u nauci  

U Srbiji je u 2022. bilo zaposleno 125.000 osoba u industrijama visoke tehnologije, od čega su 45.800  činile žene.

Prema podacima Centra za promociju nauke u Srbiji oko 53 odsto angažovanih u nauci čine žene, a one čine i većinu na institutima, gde ih ima čak 60 odsto.

U kontekstu Evropske unije, najveći udeli žena zaposlenih u nauci i tehnologiji u 2023. godini zabeleženi su u Litvaniji i Letonija (obe 63%), dok su na donjem kraju skale zemlje poput Malte, gde je samo 45 odsto zaposlenih žena u ovom sektoru.

Značaj ove teme se ogleda i u socijalnim i ekonomskim prednostima koje diversifikacija radne snage donosi. Studije pokazuju da veća inkluzivnost vodi ne samo ka pravednijem radnom okruženju već i ka inovativnijim i ekonomski uspešnijim rešenjima.

Napredak u zastupljenosti žena u nauci i tehnologiji je evidentan, ali još uvek postoji prostor za poboljšanja, posebno u najzahtevnijim tehničkim disciplinama. Povećanje broja žena u ovim oblastima zahtevaće kontinuirane napore u obrazovanju, mentorstvu i kreiranju podržavajućih mreža koje mogu olakšati ženama napredovanje u karijeri.

Profesor književnosti zagubljen u odajama ekonomskog, tech i IT novinarstva.

Prijavi se na novosti.