Amazonov robot Digit: Prvi veliki test za humanoidne robote

Amazon je najavio testiranje humanoidnog robota po imenu Digit, razvijenog od strane kompanije Agility. Ovaj potez bi mogao označiti prvi korak ka uvođenju ovakvih robota u Amazonove centre za ispunjenje narudžbina širom zemlje. Iako je ovo samo početak, već se nazire veliki potencijal za primenu humanoidnih robota u industriji.

Vreme Čitanja: 3 min

amazon-robot-816-fi

Izvor: DALL-E3

Amazonova ulaganja u inovacije

Amazon je prošle godine uključio Agility kao jednog od prvih pet primalaca svog Fonda za industrijske inovacije od milijardu dolara. Ovo je jasan pokazatelj da je Amazon zainteresovan za potencijal ovakve tehnologije. Tye Brady, glavni tehnolog u Amazon Robotics, izjavio je da su veoma zainteresovani za robote koji hodaju i da će testirati kako se Digit uklapa u njihov sistem.

Izazovi i mogućnosti

Jedan od najvećih izazova je kako će se novi sistemi uklopiti u Amazonovu skoro nezamislivu skalu operacija. Međutim, humanoidni roboti imaju potencijal da se lako uklope u postojeće radne procese, što je idealno za Amazon. Brady potvrđuje da Digit nije krajnji cilj Amazonovih planova za mobilnu manipulaciju, već da su otvoreni za različite kombinacije senzora, računarskih sistema i aktuatora.

Kako će se humanoidni roboti uklopiti u postojeće logističke lance?

Humanoidni roboti kao što je Digit predstavljaju novu eru u logističkim lancima i mogu doneti značajne promene u načinu na koji kompanije pristupaju skladištenju, sortiranju i isporuci proizvoda. Za razliku od tradicionalnih robota na točkovima, humanoidni roboti imaju sposobnost da se kreću kroz različite terene, uključujući stepenice, neravne površine i uske prolaze, što ih čini fleksibilnijim za rad u različitim okruženjima.

Osim toga, humanoidni roboti mogu da obavljaju više zadataka istovremeno, kao što su podizanje i prenošenje predmeta, sortiranje i čak jednostavne montažne radnje. Ovo omogućava kompanijama da optimizuju svoje operacije i smanje vreme potrebno za ispunjenje narudžbina.

Da li će njihova sposobnost hodanja i manipulacije predstavljati prednost u odnosu na tradicionalne robote na točkovima?

Sposobnost hodanja i manipulacije humanoidnih robota definitivno predstavlja prednost u odnosu na tradicionalne robote na točkovima, posebno u skladištima i proizvodnim pogonima koji nisu prvobitno dizajnirani za automatizaciju. Na primer, humanoidni roboti mogu da se penju uz stepenice, što je velika prednost u skladištima sa više nivoa. Takođe, njihova sposobnost da manipulišu predmetima omogućava im da obavljaju složenije zadatke koji su do sada zahtevali ljudsku intervenciju.

Međutim, važno je napomenuti da humanoidni roboti još uvek predstavljaju relativno novu tehnologiju i da su u fazi testiranja i razvoja. Stoga, dok su njihove prednosti očigledne, još uvek postoje tehnički i ekonomski izazovi koji moraju biti rešeni pre nego što postanu široko prihvaćeni u industriji.

Da li će Amazonova investicija u humanoidne robote podstaći druge kompanije da prate isti put?

Amazonova investicija u humanoidne robote kao što je Digit mogla bi da posluži kao katalizator za širu primenu ovakve tehnologije u industriji. Kada gigant kao što je Amazon investira u novu tehnologiju, to često signalizira drugim kompanijama da je vreme za razmatranje sličnih investicija. Osim toga, uspeh Amazonovog pilot projekta sa Digitom mogao bi da ubrza razvoj i komercijalizaciju humanoidnih robota, čime bi se otvorile nove mogućnosti za manje kompanije da uđu na tržište.

Kako će ovo uticati na tržište industrijske robotike?

Amazonova investicija i potencijalni uspeh sa humanoidnim robotima mogli bi da imaju značajan uticaj na tržište industrijske robotike. Očekuje se da će doći do povećanja potražnje za humanoidnim robotima, što će podstaći inovacije i razvoj novih tehnologija u ovoj oblasti. Takođe, to bi moglo da dovede do smanjenja cena ovakvih robota, čime bi postali dostupniji za manje kompanije.

Kakav će biti uticaj na radnu snagu? Da li će uvođenje humanoidnih robota dovesti do smanjenja potrebe za ljudskom radnom snagom ili će stvoriti nove vrste poslova?

Uvođenje humanoidnih robota u industrijske procese moglo bi da ima dvostruki uticaj na radnu snagu. S jedne strane, automatizacija određenih zadataka mogla bi da smanji potrebu za ljudskom radnom snagom u nekim sektorima, posebno u onima koji su rutinski i repetitivni. Međutim, s druge strane, novi tipovi robota zahtevaće i nove vrste stručnosti, kao što su programiranje, održavanje i nadzor robota, što bi moglo da stvori nove poslovne prilike.

Za stare gamere Wand, za poslovnu zajednicu direktor WebMind. Front-end developer, web3 entuzijasta i preduzetnik koji je skoro deceniju u digitalnom marketingu.

Prijavi se na novosti.