Luka Aničin o efikasnom korišćenju prompt inženjeringa u ChatGPT-u

Luka Aničin, stručnjak za veštačku inteligenciju i CEO Datablooz-a u razgovoru za WebMind-, dao je smernice za pravilno koriščenje alata ChatGPT. Aničin je govorio o primeni prompt inženjeringa u kreiranju sadržaja, a objasnio je i značaj primene alata na bazi veštačke inteligencije u marketing kampanjama. Takođe, on je podelio sa nama očekivanja na polju AI u nadolazećem periodu.

Vreme Čitanja: 2 min

luka anicin

1

WEBMIND: Da li možete da definišete termin prompt inženjering?   

Aničin: Prompt inženjering predstavlja način komunikacije sa AI sistemima koji su tu da nam generišu nekakve sadržaje, bio to tekst, video, audio ili slika. Njegovo pravilno koriščenje je najbolji način da dobijemo bolji traženi rezultata od npr. alata ChatGPT.

Ako na jednostavan način postavimo pitanje: “napravi mi generični biznis plan”, mi alatu nismo dali nikakve dodatne informacije, i taj rezultat će biti poprilično generalan.

Ali ako mu kažemo “ti si sada marketing menadžer, sa toliko i toliko godina iskustva, radiš za mene u toj i toj firmi” itd.  Sa takvim kontekstom dajemo alatu informacije na koji način da oblikuje biznis plan, što nam je i bio cilj da dobijemo kroz odgovore.

WEBMIND: Šta za Vas predstavljaju alati na bazi AI, i koliko je moguće njihovu pojavu povezati sa pojavom interneta?

Aničin: Kao što smo svi morali znamo engleski, sada ćemo morati da znamo i prompt inženjering kako bi dobili što više benefita od ovih sistema. ChatGPT nije moguće porediti sa konkretnim terminom “internet” pošto on ima zadatak da nam reši konkretnu stvar. On je programiran da nam  generiše nekakav sadržaj na osnovu podataka koje smo mi njemu dali. Sada možemo dobiti slične ili iste odgovore kao na primjer kada radimo na Google, ali nisu, bih rekao da nisu insti ciljevi ta dva sistema, pošto je ChatGPT sistem u kojem imamo konkretan problem, i koristimo ga kada želimo konkretno da rešimo određeni problem. Postoji mnogo načina da nam ChatGPT pomogne, dok sa druge strane, kad smo na primer na internetu, mi pretražujemo sadržaj, dođemo do tog sadržaja i koristimo ga. Postoji AI sistem koji nije chat GPT, koji je namenjen pretrazi intereta pomoću AI.

WEBMIND: Da li možeš da nam predstaviš taj sistem?

Aničin: On se zove Perplexity AI i služi za pretragu interneta pomoću veštačke inteligencije. Perplexit AI je napravio sistem u kom mi možemo da postavimo na  bazičan način upit.

I on će pomoći korisniku da brže dođe do normalnog sadržaja tako što će upit posvetaviti za nas. Tako da u nekom bliskom budućnosti dobićemo takav jedan sistem koji će pomoći brže pretraživanje interneta.

WEBMIND: Koja su tvoja očekivanja od učestale primene alata AI u marketingu?

Aničin: Industrija na bazi AI se brzo menja, tako da očekujem velike promene u narednom periodu. Neminovno je da se desi automatizacija jednog dela posla. Ako pričamo o konkretnom marketingu, to može biti kreiranje sadržaja, i menadžovanje svih mogućih kampanja koje imamo, kako ćovek ne bi morao da meri svaku moguću kampanju pojedinačno. To sada može da se automatizuje kroz par nekakvih alata, i moguće je da to bude više konkretnih alata koji su korisni za takve stvari. To je trend već neko vrijeme u kompanijama koje se bave marketingom. Pomoću AI sve će se sve dešavati brže.

Profesor književnosti zagubljen u odajama ekonomskog, tech i IT novinarstva.

Prijavi se na novosti.